Latest | சமீபத்தியது Politics | அரசியல் 

14 மில்லியன் சினோபார்ம் தடுப்பூசிகளை கொள்வனவு செய்ய அனுமதி…

14 மில்லியன் சினோபார்ம் தடுப்பூசிகளை கொள்வனவு செய்ய அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அத்துடன் 1 மில்லியன் எக்ஸ்ரா செனகா தடுப்பூசிகளை கொள்வனவு செய்யவும் இதன்போது அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts

Leave a Comment