மாதாந்த கொடுப்பனவாக 5,000 ரூபா, வெளியான விஷேட சுற்றறிக்கை…..

அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கும் ஓய்வுதாரர்களுக்கும் மாதாந்த கொடுப்பனவாக 5,000 ரூபா வழங்குவது தொடர்பான சுற்றறிக்கை வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

அரச சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினால் இன்று (13) இந்த சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

Related posts

Leave a Comment