உள்நாடு 

இலங்கை இறையாண்மை பத்திரமாக திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய 500 மில்லியன் செலுத்த ஏற்பாடு….

இன்றுடன் (18) நிறைவடையும் சர்வதேச இறையாண்மை பத்திரத்திற்காக 500 மில்லியன் டொலர்களை செலுத்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் நிவார்ட் கப்ரால் தெரிவித்தார்.

இந்த 500 பத்திரத்தில் சுமார் 117 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் பெறுமதியானவை. அவை பெரும்பாலும், வங்கிகளின் வெளிநாட்டு கையிருப்பு குறைந்த போது கடன் மதிப்பீடுகள் குறைக்கப்பட்டதால், பல வங்கிகள் இறையாண்மை பத்திரங்களை வாங்கின. இவ்வாறான நிலையில் மத்திய வங்கி அதிக பத்திரங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு வங்கிகளை தடை செய்தது.

2022 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை 1.5 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை இறையாண்மைப் பத்திரங்களில் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. மேலும் ஜூலை மாதத்தில் ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக குறைக்கப்படலாம்.

உள்நாட்டில் வெளியிடப்பட்ட 200 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கும் அதிகமான இலங்கை அபிவிருத்தி பத்திரங்களும் இந்த மாதத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. இது தவிர இலங்கை 2022 ஆம் ஆண்டில் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய கடன்களாக மொத்தமாக 6.9 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் தேவையுள்ளது.

இலங்கை வழக்கமாக செலுத்த வேண்டிய அனைத்துக் கடனையும் திருப்பிச் செலுத்த முடியும் மற்றும் சந்தை தீர்வு விகிதத்தில் கையிருப்புகளை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப முடியும், நுகர்வு மற்றும் முதலீட்டைக் குறைக்க போதுமான உள்நாட்டு சேமிப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன, மேலும் சில சமயங்களில் வெளிநாட்டு இருப்புக்களை அதிகரிக்கலாம் என கூறப்படுகிறது .

Related posts

Leave a Comment