Latest | சமீபத்தியது உள்நாடு 

இந்தியாவிற்கு விஜயம் செய்யவுள்ள ஜீ.எல். பீரிஸ்….

வௌிநாட்டு அமைச்சர் ஜீ.எல். பீரிஸ் 2 நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு இந்தியாவிற்கு பயணிக்கவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. பெப்ரவரி 6 ஆம் திகதி அவர் பயணிக்கவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Related posts

Leave a Comment